OFERTE SECTOR LEGUMICOL


IMPORTANT!

Producătorii din sectorul legumicol pot publica oferte cu condiția să aibe un atestat / certificat de producător valid. Legumicultorii își asumă responsabilitatea informațiilor publicate în acest portal.

BULETIN INFORMATIV ANUAL

Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public

Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si sau gestionate potrivit legii

( conf. art. 5, alin. 1, lit. h) din Legea nr. 544/2001)

 • Decizii interne privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial intern

 • Decizii referitoare la coordonarea activitatii din cadrul compatimentelor D.A.J. Arges

 • Decizii/Ordine privind scoaterea temporara/definitiva a terenurilor din circuitul agricol

 • Avizare schimbare categorie de folosinta teren agricol

 • Avize pentru PUZ/PUG, privind amenajarea terenului si urbanismului

 • Atestare/reatestare produse traditionale

 • Autorizatii de plantare pomi fructiferi

 • Autorizatii defrisare a plantatiilor pomicole

 • Autorizatii defrisare nuc

 • Autorizare spatii de depozitare pentru produsele agricole

 • Avizare fise de inscriere in agricultura ecologica

 • Autorizare cultivatori de plante modificate genetic

 • Autorizatii pentru cultivare plante ce contin substante stupefiante si pshihotrope

 • Autorizare spatii comercializare vin de masa vrac

 • Avizare cereri de plantare/replantare si inscriere in RPV

 • Eliberare certificate de acordare a dreptului de replantare a vitei de vie pentru strugurii de vin

 • Eliberare certificate de origine pentru biomasa

 • Aprobarea Planurilor individuale privind reconversia/restructurarea plantatiilor de vita de vie pentru strugurii de vin

 • Rapotari si situatii statistice specific domeniului agricol

 • Bugetul D.A.J. Arges

 • Bilant contabil al D.A.J. Arges

 

Lista cu documentele de interes public conform art. 5, alin. 1 din Legea nr. 544/2001

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 •  actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

 •  structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

 • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

 •  coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

 •  sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

 •  programele si strategiile proprii;

 •  lista cuprinzand documentele de interes public;

 •  lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

 •  modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV  

 AL DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA ARGES

 • asigură funcţionalitatea instituţiei publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul  de activitate;
 • aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorului terţiar din subordine, finanţat integral din venituri proprii;
 • aprobă structura organizatorică și statul de funcții ale Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice;  
 • numește, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice.
 • angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 •  asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
 • organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 • organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; i) organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
 • aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;
 • colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;
 • coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;
 • asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele  fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;
 • coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica agricola, Compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ si relatii publice.

PAPA MITIRITA CRISTINEL

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel: 0738.773.468

0348.405.032 interior 102

Contact

Adresa: Str. Armand Calinescu Nr.44 Pitesti Arges.

Tel: 0348.405.032

Fax: 0348.405.033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harta

Galerie foto