Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Category: Uncategorised

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si sau gestionate potrivit legii

( conf. art. 5, alin. 1, lit. h) din Legea nr. 544/2001)

 

Lista cu documentele de interes public conform art. 5, alin. 1 din Legea nr. 544/2001

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: