OFERTE SECTOR LEGUMICOL


IMPORTANT!

Producătorii din sectorul legumicol pot publica oferte cu condiția să aibe un atestat / certificat de producător valid. Legumicultorii își asumă responsabilitatea informațiilor publicate în acest portal.

Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA

 • Cons. Popescu Andrei

 • Cons. Stefan Romica

ATRIBUȚII

 • ealizează activități de asistență tehnică beneficiarilor formelor de sprijin naționale și europene, în vederea respectării cerințelor, a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori și a codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • realizează activități de asistență tehnică și consiliere beneficiarilor măsurilor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020 pentru implementarea anjajamentelor asumate;
 • acordă sprijin fermierilor prin informarea și asistența tehnică de specialitate pentru completarea corectă a cererilor unice de plată în vederea obținerii subvențiilor de la APIA, inclusiv pentru zona montană;
 • asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 • realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea documentației specifice în vederea eliberării avizului consultativ necesar obținerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • realizează activități de consiliere şi asistenţă tehnică, economică, managerială şi juridică pentru constituirea şi funcţionarea formelor asociative în agricultură, inclusiv pentru cele din zona montană;
 • acordă consultanță privind legislația națională și comunitară din domeniu precum și îndrumarea producătorilor în vederea alinierii la aceste norme;
 • participă la elaborarea și promovarea tehnologiilor care țin seama de resursele și dimensiunile fermelor, în concordanță cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerințele pieței;
 • participă la elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de specialitate (reviste, ziare, cărţi, ghiduri, broşuri, pliante, postere, proiecte tehnico-economice, tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale informative de specialitate), în vederea realizării fluxului informaţional către fermieri şi diseminării rezultatelor cercetării;
 • participă/contribuie la organizarea de târguri, expoziții, seminarii, simpozioane, vizite și schimburi de experiență, conform programului de activitate;
 • realizează materiale audio-vizuale, participă la emisiuni radio/tv pentru informarea fermierilor şi promovarea tehnologiilor inovatoare şi a legislaţiei naţionale/europene;
 • realizează în colaborare cu unitățile de cercetare, învățământ și furnizori de imput-uri, loturi demonstrative în domeniile vegetal şi zootehnic şi demonstraţii practice în ferme pentru urmărirea verigilor tehnologice;
 • realizează activități de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, de identificare a operatorilor economici și acordă asistență tehnică pentru completarea documentației în vederea obținerii atestatului;
 • întocmește rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;
 • colectează informaţii contabile de la exploatațiile agricole de pe raza județului conform planului de selecție distribuit de către reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicația software RICA;
 • asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;
 • pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;
 • păstrează modulul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei;
 • verifică, testează, validează şi centralizează prin intermediul aplicaţiei software, chestionarele exploataţiilor agricole participante la RICA;
 • corectează erorile apărute în sistemul de verificare RICA1 la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;
 • verifică, prin deplasări în teritoriu, îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
 • asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;
 • colaborează cu reprezentanți ai asociaţiilor de fermieri, asociațiilor profesionale și interprofesionale în vederea identificării fermierilor participanţi la RICA;
 • colaborează cu reprezentanții serviciului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;
 • coordonează şi verifică activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 – “Agricultură”;
 • reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;
 • colectează, prelucrează şi raportează informaţii contabile de la exploatațiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selecție distribuit de către reprezentanţii MADR la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 • asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 • pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E. în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 • păstrează modul de codificare al exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei în cazul în care nu semnează contracte de colectare în sistem privat;
 • la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 • verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
 • asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;
 • elaborează programul anual de măsuri privind activitățile de asistență tehnică, popularizare și RICA;
 • identifică nevoia de consultanță și formare profesională la nivel local în vederea elaborării programului anual de activități, inclusiv pentru zona montană;
 • organizează, implementează și evaluează programe de calificare profesională și instruire;
 • identifică potențiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;
 • realizează activități de asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri și a proiectelor de accesare a fondurilor europene și naționale;)
 • asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploataţiei agricole privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;
 • participă la elaborarea și promovarea tehnologiilor care țin seama de resursele și dimensiunile fermelor, în concordanță cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerințele pieței;
 • realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare
 • participă la instituirea sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării produselor și echipamentelor de protecție a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;
 • realizează/actualizează baza de date privind exploataţiile agricolede pe raza de activitate, formele asociative, furnizori de input-uri (echipamente, utilaje, seminţe, material săditor etc.), spaţii de depozitare, cultivatori de plante energetice etc.;
 • ține evidența acțiunilor de identificare, consiliere, asistență tehnică individuală și consiliere a producătorilor agricoli și realizează baza de date prin completarea Fișei fermierului (FF3);
 • alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene/direcției pentru agricultură a municipiului București.

Contact

Adresa: Str. Armand Calinescu Nr.44 Pitesti Arges.

Tel: 0348.405.032

Fax: 0348.405.033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harta

Galerie foto