Criteriile de eligibilitate pentru Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020

În Monitorul Oficial nr. 272/01.04.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 din 26 martie 2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020, destinată producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, producătorilor agricoli persoane juridice. Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/beneficiar/an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în anul 2020. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, în timpul derulării programului, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti"; b) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp; c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, la data depunerii cererii d) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii; e) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei. Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face până la data de 15 iunie inclusiv.

Media

Read 435 times
Last modified on 02 April 2020

Contact

Adresa: Str. Armand Calinescu Nr.44 Pitesti Arges.

Tel: 0348.405.032

Fax: 0348.405.033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harta

Galerie foto