Criteriile de eligibilitate pentru Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, în anul 2020

Prevederile prezentei scheme conform HG 108/2019 cu modificările și completările ulterioare, se aplică producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 și producătorilor agricoli persoane juridice. Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Programul de susținere a producției de usturoi” se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019 – 2021. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere usturoi, anul ............., beneficiar numărul .........................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti"; b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a); c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Media

Read 369 times
Last modified on 02 April 2020

Contact

Adresa: Str. Armand Calinescu Nr.44 Pitesti Arges.

Tel: 0348.405.032

Fax: 0348.405.033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harta

Galerie foto