forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Compartimentul audit intern

ATRIBUȚII

  • elaborează și înaintează directorului executiv al direcției, în vederea aprobării, proiectul planului anual de audit public intern;
  • elaborează propuneri de acțiuni pentru programul de asigurare și de îmbunătățire a calității activității de audit public intern și le înaintează directorului direcției;
  • asigură realizarea misiunilor de audit public intern aprobate de către directorul executiv al direcției, cuprinse în planul anual de audit public intern;
  • efectuiază cel puțin odată la trei ani auditarea tuturor activităților desfășurate de direcție;
  • aduce imediat la cunoștință directorului executiv al direcției iregularitățile sau posibilile prejudicii identificate;
  • participă la acțiuni inițiate și iorganizate de către MADR pe linia instruirii profesionale și a respectării codului de etică;
  • raportează anual către MADR constatările rezultate din misiunile de audit;
  • asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cuprinse în rapoartele de audit public intern;i)realizează misiuni de consiliere conform procedurii;
  • verifică elaborarea procedurilor operaționale existente la nivelul direcției;
  • realizează și alte atribuții dispuse de conducerea direcției în condițiile legii.
Pin It