forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Informari

Informare nr.2 din 06.11.2017

info

Noul termen de depunere a proiectelor pentru programul PNDL 2, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a fost prelungit cu încă o lună, perioadă suficientă pentru ca toate primariile care vor beneficia de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Local 2 să-şi poată lua toate avizele necesare.

 

Luni 06.11.2017 

Pin It