forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Acasa

LISTA BENEFICIARI MINIMIS HG nr.  723-2016

Continua>>>

Privind apropbarea schemei " Ajutor minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si /sau hibride din specia porcine

Continua>>>

LISTA BENEFICIARILOR DE SPRIJIN  FINANCIAR PREVAZUT DE SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS HG nr. 638 - 2016

 

Continua>>>

 

HOTĂRÂRE Nr. 723/2016 din 5 octombrie 2016

privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Continua>>>

Informare / atentionare privind posibila aparitie a pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei

 

Continua>>>